Skip to Navigation

Srpska slova u elektronskoj komunikaciji

Ako je rezonovati po onome što viđam u e-mail-u i browser-u poslednjih nekoliko godina, većina korisnika srpskog govornog područja u svakodnevnoj komunikaciji ne koriste sva slova abecede.

Ne korišćenje Č,Ć,Š,Đ,Ž slova za krajnji rezultat ima stvaranje pogrešne navike, šteti kulturnom nasledju i ograničava pristup informacijama u elektronskoj formi.

Verujem da su prva dva kristalno jasna, te za početak pogledajte razlike kada u Google pretraživaču postavite upit za reč čarobnjak / carobnjak ili za reči nasa slova / naša slova. Kao što se da videti rezultati su poprilično različiti. Da ne spominjem smešne situacije tipa pevac - pevač i sl.

Dobro došli u 21. vek

Na ideju da napišem ovaj tekst došao sam nedavno, shvativši da ljudi sa kojima komuniciram:

 1. ne znaju da mogu da pišu na svom jeziku - od A do Ž (uključujući tu i misteriozna Č,Ć,Š,Đ,Ž slova)
 2. nemaju uputstvo kako da instaliraju podršku i koriste naša slova (za manje od 5 minuta)
 3. intuitivno prave razliku izmedju č,ć i c (ova je verujem navika, nastala iz postojeće prakse "bez-zubog" pisanja)

Iz ovoga se jasno vidi da postoji potreba da se objasni kako stvari funkcionišu i da se pruže instrukcije kako instalirati podršku pod Microsoft i Apple operativnim sistemima. U slučaju da se omasovi naša elektronska pismenost ;) navike se možda i promene.

Ovaj tekst će objasniti instaliranje podrške i korišćenje latiničnog pisma. Detalji vezani za korišćenje ćirilice biće objašnjeni u nekom od sledećih tekstova.

Tehnička strana

Korisnik koji želi da koristi slova željenog jezika, prvo treba da doda podršku za taj jezik. Pod podrškom se podrazumeva dodatna "tastatura" [keyboard layout]. U pitanju nije tastatura kao fizički objekat već tastatura kao definisani raspored slova svojstven tom jeziku.

Microsoft to zove "Input Language" (Windows XP) ili "Input Locale" (Windows 2000) ili "Keyboard Language" (Windows 98) dok je kod Apple družine to "Keyboard menu" (OS X 10.5) odnosno "Language & Text" (OS X 10.6).

Unicode

Idejom da svi jezici sveta budu deo jednog standarda i da svako slovo i znak ima svoj jedinstven broj, Unicode standard je osnova današnje internacionalizacije. Većina modernih operativnih sistema i programa koji rade pod njima podržavaju Unicode, što pruža korisnicima da jednostavnim instaliranjem "nacionalne" tastature pišu ili preciznije rečeno, kucaju ;) slovima željenog jezika.

Encoding

Da bi aplikacije prepoznale tekst, dokumenti (Web strana ili e-mail) moraju da imaju definisan "encoding".
Evo primera kako to izgleda u zaglavlju e-mail poruke i Web strane:

E-mail:
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset=utf-8
Web strana:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

Pre instalacije

Pre nego što krenete u dodavanje podrške za naša slova, važno je znati sledeće:

 • Instaliranje podrške se radi na nivou operativnog sistema. Takođe, u programima za e-mail komunikaciju je potrebno izabrati "encoding" koji podržava naša slova (više o tome kasnije u tekstu)
 • Neke aplikacije neće prepoznati naša slova iako imate instaliranu podršku. To su retki primeri i uglavnom ih čine starije aplikacije u čijem razvoju nije bio bitan element internacionalizacije.
 • Kada budete koristili naša slova, njihov raspored na tastaturi će u većini slučajeva zameniti položaj postojećih specijalnih znakova. Zašto je to tako i kako mu doskočiti, pročitajte u sledećem paragrafu.

Raspored slova na tastaturi — razlika izmedju QWERTY i QWERTZ sistema

Srpski, hrvatski i slovenački raspored tastera koristi QWERTZ sistem koji se, osim razlike u položaju slova Y i Z, razlikuje od QWERTY systema i po položaju većine specijalnih znakova (obeleženo u crvenoj boji na slici). Evo kako to u slici i reči izgleda (preuzeto i prilagođeno ovom tekstu sa International Keyboards strane)

Tastarura sa QWERTY rasporedom tastera
Tastarura sa QWERTZ rasporedom tastera

Sa promenom dolazi nešto što prija i nešto što (moguće) smeta. Ono što prija je da su sva naša slova grupisana oko tastera Enter te su novajlije na dohvat ruke. Dakle kao što se vidi na slici:

ć = '
č = ;
š = [
đ = ]
ž = \

Ono što smeta je da se većina specijalnih znakovi tipa navodnici, dvotačka, zagrade, minus i sl., sada nalaze na drugim pozicijama. Takođe, za neke znakove tipa < ili > je potrebno pritisnuti Control+Shift umesti samo Shift) te na početku nastaje totalna zbrka i traženje istih dok se ne naviknete.

Ono što ja koristim kao trik je da se prebacujem izmedju QWERTZ ("našeg") i QWERTY (engleskog) sistema u momentima kada želim da koristim pomerene znakove. Nije idealno ali je daleko efikasnije rešenje s’obzirom da je moja prepiska dvojezična te bih svakako imao problem na jednom od jezika ;)

Sve verzije MS Windows-a i Apple OS-a imaju kombinaciju tastera [prečica ili originalno shortcut] kojom birate između instaliranih tastatura [keyboard layouts]. Pod Windows-om je to Shift + Alt, dok je na Mac-u to Control + Space.

Po instaliranju podrške, pojaviće se indikator trenutno "aktivne tastature" u taskbar-u.

Windows 7 - Indikator aktivne tastature se nalazi u donjem desnom uglu ekrana. Aktiviranjem, birate željenu tastaturu.
Windows XP - Indikator aktivne tastature se nalazi u donjem desnom uglu ekrana. Aktiviranjem, birate željenu tastaturu.
Windows 8 - Indikator aktivne tastature se nalazi u donjem desnom uglu ekrana. Aktiviranjem, birate željenu tastaturu.

(1) Instalacija - Izaberite operativni sistem

Windows 8

File Explorer > Computer > Open Control Panel

 1. Pod “Clock, Language and Region” izaberite “Change input methods”
 2. Kliknite na “Add a Language”, izaberite “Srpski” i kliknite na “Open” dugme
 3. Izaberite “Srpski (Srbija)” i potvrdite klikom na “Add” dugme
 4. Srspki raspored tastera je sada instaliran. Da vidite raspored tastera, pod “Options” izaberite “Preview” opciju
Windows 8 dodavanje srpskih slova
Windows 8 biranje jezika
Windows 8 raspred slova

Windows 7

Start > Control Panel > Change keyboards or other input methods

 1. Kliknite na "Change keyboards" dugme.
 2. U novo otvorenom prozoru kliknite na "Add" dugme
 3. U novo otvorenom "Add Input Language" prozoru na listi pronadjite Serbian (Latin, Serbia) opciju, kliknite na plus dugme pored nje i pod Keyboard menijem izaberite Serbian (Latin).
 4. Potvrdite izbor na "OK" taster i to ponovite u preostalom prozoru.
 5. U donjem desnom uglu će se pojaviti indikator "tastature".
 6. Tastaturu može aktivirati kliknom na ikonu ili kombinacijom Shift + Alt tastera na vašoj tastaturi.
Windows 7 dodavanje srpskih slova

Windows XP

Start > Control Panel > Regional and Language option > Languages > Details > Settings

 1. Pod "Installed services" izaberite Add opciju.
 2. U novo otvorenom prozoru izaberite Serbian (Latin) tastaturu.
 3. Potvrdite izbor na "OK" taster i to ponovite u preostalom prozoru.
 4. U donjem desnom uglu se pojavio indikator "tastature".
 5. Brza izmena "tastatura" se aktivira na Shift + Alt

Windows 2000

Start > Settings > Control Panel > Regional Options > General

 1. Pod "Language settings for the system" izaberite Central Europe i to potvrdite na taster "Apply".
 2. Ovo će aktivirati Windows da instalira dodatnu podršku na vašem računaru, za koju će vam trebati instalacioni Windows CD.
 3. Ubacite instalacioni CD i ako je potrebno izaberite "i386" folder.
 4. Posle uspešne instalacije Windows bi trebalo restartovati.
 5. Pošto što smo dodali Centralo Evropsku podršku ostalo je da dodamo i podršku za tastaturu koja ima latinični set slova za srpski jezik.
 6. Start > Settings > Control Panel > Regional Options > Input Locales
 7. Pod "Installed input locales" izaberite Add opciju.
 8. U novo otvorenom prozoru izaberite Serbian (Latin) tastaturu.
 9. Potvrdite izbor na "OK" taster i to ponovite na preostalom prozoru.
 10. U donjem desnom uglu se pojavio indikator "tastature".
 11. Brza izmena "tastatura" se aktivira na Shift + Alt

Windows 98

Za razliku od Windows-a 2000 u Windows-u 98 je dovoljno dodati samo podršku za tastaturu. Takodje, pod Serbian opcijom dobićete podršku za ćirilicu, tako da je potrebno izabrati Slovenian ili Croatian opcije.

Start > Settings > Control Panel > Keyboard > Language

 1. Pod "Installed keyboard languages and layouts" izaberite Add opciju.
 2. U novo otvorenom prozoru izaberite Slovenian ili Croatian tastaturu.
 3. Potvrdite izbor na "OK" taster i to ponovite na preostalom prozoru.
 4. U donjem desnom uglu se pojavio indikator "tastature".
 5. Brza izmena "tastatura" se aktivira na Shift + Alt

Apple OS X (Snow Leopard)

Poslednja verzija OS X pruža podršku za srpska slova koja možete dodati tako što ćete ispratiti sledeće korake:

 1. System Preferences > Language & Text
 2. Pod "Input Sources" dodajte Serbian (ćirilica) i/ili Serbian - Latin
 3. Po uspešnoj instalaciji u menu bar-u će se pojaviti indikator tastature.
 4. Raspored tastature možete menjati klikom indikator tastature (zastavica) ili pritiskom na predefinisanu kombinaciju tastera. Kombinaciju tastera možete promeniti klikom na Keyboard shortcuts dugme
OS X Leopard dodavanje srpskih slova

Apple OS X (Leopard)

Ova verzija OS X pruža podršku za srpska slova koja možete dodati tako što ćete ispratiti sledeće korake:

 1. System Preferences > International > Input Menu
 2. Pod "Input Menu" dodajte Serbian - Latin
 3. Po uspešnoj instalaciji u menu bar-u će se pojaviti indikator tastature.
 4. Raspored tastature možete menjati klikom indikator tastature (zastavica) ili pritiskom na Apple key + Spacebar
OS X Leopard dodavanje srpskih slova

Apple OS X (Jaguar)

Apple OS X za sada ne podržava srpski raspored tastera, te na raspolaganju preostaju Croatian ili Slovenian opcije (kao i pod Windows 98). Kao što se može videti na slici, Apple družina koristi zastave zemalja za razliku od Microsoft-a koji koristi dvoslovne skraćenice tipa EN za engleski jezik ili SR za srpski jezik.

System Preferences > International > Input Menu

 1. Pod "Input Menu" dodajte Slovenian (u OS X Jaguar-u ne postoji srpska tastatura)
 2. Po uspešnoj instalaciji u menu bar-u odmah do "Help" menija će se pojaviti indikator tastature.
 3. Bitno je zapamtiti da neke aplikacije ne podržavaju Unicode. Podršku je najlakše proveriti preko "Get Info" opcije na željenoj aplikaciji (Command + Option + I). U slučaju da aplikacija ne podržava Unicode input, "tastaturu" nije moguće promeniti.
Apple OS X - Indikator aktivne tastature se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana. Aktiviranjem, birate željenu tastaturu.
 Đeram, mačkavalj, mašta, žabac

(2) Podešavanje e-mail aplikacije

Posle instalacije podrške na nivou operativnog sistema, u e-mail aplikaciji je potrebno izabrati "encoding" koji podržava naša slova. Biranje “encoding-a” utiče samo na slanje email-a koji sadrži naša slova. Primanje email-a zavisi isključivo od “encoding-a” u kome je poslat email.

Popularni Webmail servisi kao što su Yahoo i Hotmail podržavaju Unicode. U slučaju da vam Browser ne prikazuje pravilno naša slova, probajte sa promenom “encoding-a” pod View > Encoding i izaberite Unicode (UTF-8) opciju.

Izaberite e-mail aplikaciju:

MS Outlook Express

Tools > Options > Send

Pod "Default Encoding" izaberite Unicode (UTF-8)

 Unicode (UTF-8)

Mozilla Thunderbird / Mozilla Suite

Tools > Options > Fonts & Languages

Pod "Outgoing Mail" izaberite Unicode (UTF-8)

 User Default

Ritlabs The Bat

Account > Properties > Templates > New Message

Pod "Character set" izaberite Central European (ISO-8859-2). Ritelabs je najavio podršku za Unicode tako da do tada možete koristiti Central European encoding.

 Central European (ISO-8859-2)
By saki on Jan 8, 2004 in

Comments (Add yours)

šta da kažem, savršeno
sve najbolje

It’s more of a perception than a confirmed reality. It’s time now to really place our non secular achievement to the test.

Mercury influences our thoughts and Uranus creates unexpected occurrences.

Fine way of describing, and good paragraph to obtain data on the topic of my presentation subject, which
i am going to deliver in college.

Comedy As soon as the spotlight hits stand up comedian and actor
Kevin James at the Mirage in Las Vegas, the audience knows it’s in good hands.
Tunes: the entirety of the Girlfriend album by Matthew Sweet.
A few months later, after trying and failing to get a jazz
band together (they kept telling me that “jazz didn’t work in Israel”) I formed
a Latin group in which I sang salsa, bossanova, Latin pop, flamenco pop and a little bit of jazz.

So, if you are having a similar difficulty due to an auto accident in Daytona
Beach, you must hire the best, skilled and experienced Daytona Beach auto accident lawyer to be benefited.

An auto accident lawyers file output, follow the complex legal producers and all
other issues of the clients to present their client part and help them in the best possible manner.
A Car Accident Attorney will present all your points in court before the judge and try to contest the case in order to get you the
maximum compensation.

Riցht now it seems liƙe Movable Type is the
bеst blogging platfοгm out there rigҺt now. (from what I’ve read) Is that what you’гe using on your blog?

When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now
each time a comment is added I get four emails with the same comment.

Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that
service? Appreciate it!

As a side note, if Tenpenny is dead for any reason (presumably that you did “You Gotta Shoot’em in the Head”
first) then this is still a possible way to finish the quest.
In other words, you can predict the temperatures from the “proxy” data because they tend to agree with each other in some predictable way.
Just shoot him in the head a few times in VATS to kill him.

Investigators from OSHA, law enforcement school bus officers has
decreased from 1400 to1200 Seeing a silver lining
in this business is likely to have a fairly risk-free option. If he receives congressional confirmation, this could affect a
combined 373 workers.

Members at each Funeral home Louisville will give you a list
of chiropractors in orlando burial and direct cremation service only.

This is a advanced interactive way to increase your gas economy.
When you are hunting for repo cars for sale, persistence is usually a virtue.

That’s good, that time arrives sooner or later for everybody.

Ward has demonstrated up at the key base in Canada known as Providence.
He relates a primarily precise tale about how HYDRA infiltrated and took about The Fridge,
launch the prisoners held there, and stole the numerous highly effective alien artifacts and
substantial tech weapons. He leaves out the little bit about staying a Hydra Agent of training course
but tells the staff that he killed Agent Garrett.
Making the most of a drink with buddies is a comforting way
to unwind. And in moderation, ingesting liquor can be superior for you.
In point, investigation demonstrates that moderate liquor intake is great for
the heart and might aid us dwell more time. Way to keep your speech quick is to have several factors in the
physique of your speech extra than 3. With a optimum of 3 points,
you will have the self self-control to condense relatively than amplify.
In organizing your materials, take the fact you will constantly have much more product than you can go over and that
you will only involve content that relates to one of the two or 3
points you prepare to make.
Dodge presented the 1969 Charger in a number
of various trim stages. The foundation model was
the Charger XP, which came with either a 255 cubic inch slant six cylinder motor for $3,020 or a 318 cubic inch V8
for $3,126. The up level Charger R/T (with the product designation XS)
made use of Dodge’s 440 cubic inch V8 and price $3,592.

Even so it came about, it truly is now firmly section of pop
lifestyle, and the most important models (and their businesses) are unable
to assistance by themselves. They occur out with much
more and additional creative strategies to make us do a double get or feel like idiots for a when. Some are blatant, other individuals refined
or scarcely recognizable as jokes.

If you are going for finest contents like myself, only pay a quick visit this web page everyday as it gives
quality contents, thanks

My brother recommended I might like this web
site. He was entirely right. This post actually made mmy day.
You can nott imaine simply how uch time I had spent for thnis information! Thanks!

But these are very expensive, and are typically only used when a serious objective injury is present.
So make sure that the lawyers secure your compensation rights in fashion. And that doesn’t mean posting fake reviews (though that happens from
time to time).

Hello there, I found your blog by the use of Google while
searching for a comparable matter, your website came up, it looks great.
I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply become alert to your blog thru Google, and located that it’s truly informative.
I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful should you
continue this in future. Numerous people shall be benefited
from your writing. Cheers!

Mothers and fathers should be careful not to mistaken all child sexual behaviors as developmental milestones.

I really feel comfortable about it now, exactly where I would have
blushed about it prior to.

I got this website from my pal who shared with me about this web
site and now this time I am browsing this web page and reading very
informative content at this place.

да сам знала да је овако лако одавно би се решила вашег притиска …
само још да увежбам тастатуру и песма ори …..хвала лепо…

Svaka čast na vrlo iscrpnom objašnjenju.

Irrigation can also be channeled by means of a pump set if
the land level does not permit the flow of gravity to irrigate the
soil. Whatever the kind of system or setup that you choose,
the important thing is that it is able to help
us maintain the beauty of our garden. Hoses nowadays also come with removable heads with
which sprinklers and sprayers can be attached. You can use your hand to support
the base of the leaves. Die Investition in Aktien ist wirklich eineerstaunliche Erfahrung für die aktien depot,  wo Sie Ihre zukünftige Investitionenzu gewährleisten.

A more straightforward explanation of this. Some webmasters do not make
the effort or you just don’t know how regularly, the blog is used as a factor to determine page rank
aren’t entirely known, but many of them available. And what could be seo firm in orlando correct.

Take the company goal to increase the relevance that Google perceives you
have between maybe 15-20 percent of all of the work of getting you site number one.

It’s difficult to find knowledgeable people on this subject, but you seem
like you know what you’re talking about! Thanks

We’ve all seen in such a area will be able to understand how
to examine the misinformation campaign. If your employer probably withheld
taxes from their circles to mirror your real estate agent looking for a company with
no real knowledge about pressure cleaning tools.
Construction, specializing in commercial painting contractor to inspect the process of selecting Commercial unlicensed contractors Roofing Company Dallas.

Your insurance will elect to replace your vehicle or reimburse you for the ACV in those instances where the vehicle is economically impractical to repair.

Will be the shop well-kept and organized, and so on. Top tips and guidance on how you can find the very best Albany CA auto repair services now in our comprehensive guide to
all you should know about dependable Albany auto repair shops.

Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search
Engine Optimization? I’m trying to get my blog to
rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
If you know of any please share. Thank you!

Hi it’s me, I am also visiting this web site on a regular
basis, this web site is genuinely good and the
people are actually sharing pleasant thoughts.

Embrace the uncertainty and know that karma is in play and, over all,
think. You nonetheless have time to strategy how you are going to display
your father just how much you love and appreciate him.

Possible solution is that you may become as well subjective and emotional to read for yourself.
If you see the Lovers card, also a Significant Arcana card, you might be obtaining married soon.

Ask if the builder is able to electronically verify their workers’ pay.
No I focus on their workers against such incidents. Because commercial lenders only have the chance of falls.
One of the job is not a very important for contractors can improve.
These professionals have a professional to do the task within a practical expense per merchandise.

Add your comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
To format your comment please use buttons above or Markdown syntax.